Hrvatski
Galerija Crkve u Čelarevu
   
cgl   cs
 
Chleft
ChcenttralAbove
chcentral
chright
ch1uper
chups
chvivuper
chuperblur
Uperstatue
maria
lightmaria
marialigerfront
chjesuslow
chjesusfront
chjesusflower
chjesusfrontline
chjesuspanoran
chjesuspanoranum
chjesusupe
chjesusstatue
Chpict
Viacrosis
Uperstatue
churchcentral
stonecard
chportal
portalfront
chstatue1
chstatuepole
statueland
statuefrontz
statueland
statuekid
statuepole2
chitem
chopen
chopeninvet
uperpart
uperpartcrown
standing
relef
goldenrelef
goldenstand
countgrave
 
cl   cd
 
Dodatni info

Drevna se župa spominje 1493. god., a utemeljena je 1802. crkva je sagrađena 1822. Naslovnik crkve je: Uznesenje BD Marije. 1907. je obnovljena nakon požara kada je izgorio toranj, 1966. je obnovljen. Dimenzije crkve su: dužina 34,25 m., širina 15,25, visina iznutra je 12 m., a toranj je visok 38 m. Sada su dva zvona. Matične knjige se vode od 1803. god.
Gornji podaci su iz 1968. godine.

 
   
     
   
| Hrvatski | English | Deutsch | Magyar | Slovensky |