Hrvatski
Galéria
   
 
 
Chleft
ChcenttralAbove
chcentral
chright
ch1uper
chups
chvivuper
chuperblur
Uperstatue
maria
lightmaria
marialigerfront
chjesuslow
chjesusfront
chjesusflower
chjesusfrontline
chjesuspanoran
chjesuspanoranum
chjesusupe
chjesusstatue
Chpict
Viacrosis
Uperstatue
churchcentral
stonecard
chportal
portalfront
chstatue1
chstatuepole
statueland
statuefrontz
statueland
statuekid
statuepole2
chitem
chopen
chopeninvet
uperpart
uperpartcrown
standing
relef
goldenrelef
goldenstand
countgrave
 
 
 
Ďalšie informácie

Starovekej farnosť je spomínaná roku 1493., A to bola založená v roku 1802. Kostol bol postavený v roku 1822. Je to pod názvom: Nanebovzatia Panny Márie. V roku 1907 bola obnovená to. Po požiari, kedy veža vyhorela v roku 1966 bola obnovená to. Kostol rozmery sú: 34.25 m dlhý, 15,25 široké, zvnútra je 12 m vysoká, a veža je 38 m vysoká. Teraz sú tam dva zvony. Registrovať knihy sú napísaná, pretože 1803.
Vyššie uvedené údaje sú z roku 1968.

 
   
   
     
| Hrvatski | English | Deutsch | Magyar | Slovensky |