Hrvatski
Galerija Crkve u Mladenovu
   
cgl   cs
 
tower
towerfront
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
 
cl   cd
 
Dodatni Info

Stara se župa spominje 1332. Obnovljena je 1731., dok je bila filijala Bačkog Novog Sela. Crkva je posvećena u čast sv. Ivana Krstitelja, sagrađena je 1812., a 1934. je proširena. Dužina crkve je 44,83 m., 13 m. je široka, poprečna lađa je 18,85 dugačka, a visina lađe iznutra je 13 m. Toranj je visok 39 m. Tri su zvona od kojih je najveće 420, a najmanje 50 kg. Matice se vode od 1751. Na teritoriju župe se nalazi prekrasna kapela u čast svetih Apostola sv. Petra i Pavla podignuta 1760. Nažalost 1964. je potpuno porušena. 1879. je podignuta kapela Kristova Groba na mjesnome groblju.

 
   
   
     
   
| Hrvatski | English | Deutsch | Magyar | Slovensky |