Hrvatski
O nama
 
2   1
 
Mjesto: Bačka Palanka
Arhiprezbiterat: Bački
Dekanat: Bač

Župa je vrlo drevna i spominje se već 1237. pod imenom Pest, ponovno je utemeljena 1755. od teritorija Mladenova, a upravljana je iz Iloka. Crkva je građena 1787., iznutra temeljito obnovljena 1925. i 1966., a izvana 1927. i 1967. Naslovnik crkve je: Bezgrešno Začeće BD Marije. Dimenzije crkve su: dužina 33 m., širina 15 m., a visina lađe je 11 m. Toranj je visok 32 m. Ima pet zvona od kojih je najveće 1080 kg, a najmanje 30 kg. Matične knjige se vode od 1755. god. Na teritoriju župe je vikarija Stara Palanka koja ima svoju Bogomolju od 1927. god. i naslovljena je u čast sv. Antuna Padovanskog. Ovaj objekat je 1959. temeljito obnovljen. Filijala Nova Palanka je osnovana 1920. i imala je vlastitu crkvu u sjajnom neogotskom stilu, ali je u II. svjetskom ratu ova crkva do temelja srušena. Kapela Srca Isusova je podignuta na Kalvariji 1814., proširena 1844. obnovljena 1896. i 1903. Kapela sv. Roka na groblju je podignuta 1889.
Gornji podaci su iz 1968. godine.
Jezik bogoslužja je: Hrvatski, Mađarski, Njemački.
Broj vjernika: ~ 3.000

Župnik: Gašparovsky František
Mjesto rođenja: Bač
Datum rođenja: 23.01.1977
Mjesto ređenja: Subotica
Datum ređenja: 29.06.2002
 
1   2
   
Dodatni Info

Crkva Bezgrešno Začeće BD Marije se trenutno nalzi po rekonstrukcijom. Što ne sprečava službu. Trenutno možete videti dve kolekcije slika crkve u galeriji.

   
     
| Hrvatski | English | Deutsch | Magyar | Slovensky |
mapa Backe palanke