Hrvatski
Galéria Kostol v obrovac
   
     
 
Church
Churchfront
Churchside
Churchright
cros
leftsealing
mainroomdl
ainsealing
lefts
mainz
Crossmr
Uperportal
Portal
Sealing1
sealing2
sealing3
sealing4
sealing5
sealing6
sealing7
sealing8
walseal
Door
Towerwindow
Corners
klefts
Upermainroom
upersealingf
leftuperroom
Sealingr
uperright
mainrromfromuperroom
stan
stanleft
Sealingd
roof1
roof2
roofflore
Roofdome
roof
Leftside
leftpane
closeups
Church
 
     
 
Ďalšie informácie

Farnosť bola založená v roku 1843 od dcérskej spoločnosti Mladenov. Kostol bol titulovaná podľa: Saint Ferdinand biskupa v roku 1884, to bolo obnovené v roku 1923 a vyzdobená v roku 1937. Kostol má rozmery: dĺžka 44 m, šírka 15 m, a loď je 14 m vysoká, zatiaľ čo veža je 46 m vysoká. To má štyri zvony, z ktorých najväčší je 500 a najmenší 150 kg. Registrovať knihy sú písomné od roku 1844. Bohužiaľ táto cirkev bola tiež veľmi ťažko poškodený po vojne.
Vyššie uvedené údaje sú z roku 1968.

 
   
     
| Hrvatski | English | Deutsch | Magyar | Slovensky |