Hrvatski
Galerija Crkve u Obrovcu
   
     
 
Church
Churchfront
Churchside
Churchright
cros
leftsealing
mainroomdl
ainsealing
lefts
mainz
Crossmr
Uperportal
Portal
Sealing1
sealing2
sealing3
sealing4
sealing5
sealing6
sealing7
sealing8
walseal
Door
Towerwindow
Corners
klefts
Upermainroom
upersealingf
leftuperroom
Sealingr
uperright
mainrromfromuperroom
stan
stanleft
Sealingd
roof1
roof2
roofflore
Roofdome
roof
Leftside
leftpane
closeups
Church
 
     
 
Dodatni Info

Župa je osnovana 1843. od filijale Mladenova. Crkva je građena 1884. god., obnovljena 1923. i oličena 1937. Naslovnik crkve je: sv. Ferdinand, biskup. Dimenzije crkve su: dužina 44 m., širina 15 m., a lađa je iznutra 14 m. visoka, toranj je visok 46 m. Ima četiri zvona, najveće je 500, a najmanje 150 kg. Matične knjige se vode od 1844. god. Na žalost i ova crkva je posle rata teško oštećena.
Gornji podaci su iz 1968. godine.

 
   
     
   
| Hrvatski | English | Deutsch | Magyar | Slovensky |